Nhà Phố Mặt Tiền 4 Tầng Dạng Ống | Ông Bằng | NP-003