Nhà Phố Văn Phòng Mặt Tiền Quận 3 | Chị Phương | NP-008