Nhà Xinh Nội Thất Tân Cổ Điển Đẹp | Anh Long | Quận 12

Phòng Khách

noi that phong khach a long 1

noi that phong khach a long 2

noi that phong khach a long 3

 

Cầu Thang

noi that cau thang a long 1

 

Bàn Ăn

noi that phong an a long 2

noi that phong khach a long 4

 

WC Trệt

wc tret a long 1

wc tret a long 2

 

Phòng Bếp

noi that phong bep a long 1

noi that phong bep a long 2

noi that phong bep a long 3

noi that phong bep a long 4

 

Sân Sau

san vuon a long 1

san vuon a long 2

san vuon a long 3

san vuon a long 4

 

Phòng Master 1

noi that phong master a long 1

noi that phong master a long 2

noi that phong master a long 3

noi that phong master a long 4

noi that phong master a long 5

 

WC Master 1

wc phong master a long 1

wc phong master a long 2

wc phong master a long 3

 

Phòng Master 2

noi that phong master 2 a long 1

noi that phong master 2 a long 2

noi that phong master 2 a long 3

noi that phong master 2 a long 4

 

WC Master 2

wc phong master 2 a long 1

wc phong master 2 a long 2

wc phong master 2 a long 3

wc phong master 2 a long 4

 

Phòng Thờ

noi that phong tho a long 1

noi that phong tho a long 2

noi that phong tho a long 3