Nhà Xinh Thiết Kế Nhà Phố Hiện Đại Đẹp | Chị Phượng | Tân Bình

nha pho hien dai c phuong 2

Phòng Khách

phong khach c phuong 1

phong khach c phuong 2

phong khach c phuong 3

 

Cầu Thang

cau thang c phuong 1

 

Phòng Ăn

phong an c phuong 1

phong an c phuong 2

 

Phòng Bếp

phong bep c phuong 1

phong bep c phuong 2

phong bep c phuong 3

phong bep c phuong 4

 

Phòng Master 1

phong master 1 c phuong 1

phong master 1 c phuong 2

phong master 1 c phuong 3

phong master 1 c phuong 4

phong master 1 c phuong 5

 

WC Master 1

wc master 1 c phuong 1

wc master 1 c phuong 2

wc master 1 c phuong 3

wc master 1 c phuong 4

 

Phòng Master 2

phong master 2 c phuong 1

phong master 2 c phuong 2

phong master 2 c phuong 3

phong master 2 c phuong 4

 

WC Master 2

wc master 2 c phuong 1

wc master 2 c phuong 2

wc master 2 c phuong 3