Thiết Kế Nhà Phố Văn Phòng Kết Hợp | Chị Phượng

nha pho van phong c phuong 2

Trệt

Phòng Tiếp Khách

tret c phuong 1

tret c phuong 2

tret c phuong 3

tret c phuong 4

 

Cầu Thang

cau thang c phuong 1

 

WC Cầu Thang

wc cau thangc phuong 1

wc cau thangc phuong 2

 

Phòng Bếp

tret bep c phuong 1

tret bep c phuong 2

 

Phòng Làm Việc 1

phong lam viec c phuong 1

phong lam viec c phuong 2

phong lam viec c phuong 3

phong lam viec c phuong 4

 

Phòng Làm Việc 2

phong lam viec 2 c phuong 1

phong lam viec 2 c phuong 2

phong lam viec 2 c phuong 3

 

WC

wc c phuong 1

wc c phuong 2