Thiết Kế Nhà Xinh Nhà Phố Tân Cổ Điển 4 Tầng | Chị Quang

thiet ke nha xinh nha pho tan co dien c quang 2

Sân Vườn

thiet ke nha xinh san vuon c quang

thiet ke nha xinh san vuon c quang 2

thiet ke nha xinh san vuon c quang 3

thiet ke nha xinh san vuon c quang 4

Phòng Khách

thiet ke nha xinh phong khach c quang

thiet ke nha xinh phong khach c quang 2

thiet ke nha xinh phong khach c quang 3

Cầu Thang

thiet ke nha xinh cau thang c quang

Phòng Ăn

thiet ke nha xinh phong an c quang

thiet ke nha xinh phong an c quang 2

Phòng Bếp

thiet ke nha xinh phong bep c quang

thiet ke nha xinh phong bep c quang 2

thiet ke nha xinh phong bep c quang 3

thiet ke nha xinh phong bep c quang 4

WC Trệt

thiet ke nha xinh wc tret c quang

thiet ke nha xinh wc tret c quang 2

Phòng Master 1

thiet ke nha xinh phong master 1 c quang

thiet ke nha xinh phong master 1 c quang 2

thiet ke nha xinh phong master 1 c quang 3

thiet ke nha xinh phong master 1 c quang 4

WC Master 1

thiet ke nha xinh wc phong master 1 c quang

thiet ke nha xinh wc phong master 1 c quang 2

thiet ke nha xinh wc phong master 1 c quang 3

Phòng Master 2

thiet ke nha xinh phong master 2 c quang

thiet ke nha xinh phong master 2 c quang 2

thiet ke nha xinh phong master 2 c quang 3

thiet ke nha xinh phong master 2 c quang 4

WC Master 2

thiet ke nha xinh wc phong master 2 c quang

thiet ke nha xinh wc phong master 2 c quang 2

thiet ke nha xinh wc phong master 2 c quang 3

thiet ke nha xinh wc phong master 2 c quang 4

Phòng Thờ

thiet ke nha xinh phong tho c quang

thiet ke nha xinh phong tho c quang 2