Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Đẹp | Chị Lý | Novaland Quận 4

Phòng khách

noi that phong khach dep c ly 2

noi that phong khach dep c ly 3

noi that phong khach dep c ly 4

noi that phong khach dep c ly 1

noi that phong khach dep c ly 5

noi that phong khach dep c ly 6

Phòng ăn

noi that phong an dep c ly 1

Phòng bếp

noi that phong bep dep c ly 1

noi that phong bep dep c ly 2

Phòng con gái

noi that phong con gai dep c ly 1

noi that phong con gai dep c ly 2

Phòng con gái

noi that phong con trai dep c ly 1

noi that phong con trai dep c ly 2

noi that phong con trai dep c ly 3

noi that phong con trai dep c ly 4

noi that phong con trai dep c ly 5

Phòng master

noi that phong master dep c ly 1

noi that phong master dep c ly 2

noi that phong master dep c ly 3

noi that phong master dep c ly 4