Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Đẹp | Chị Nga | TP Thủ Đức

Sảnh phòng khách

sanh phong khach bt c nga 1

sanh phong khach bt c nga 2

Phòng khách

noi that phong khach bt c nga 2

noi that phong khach bt c nga 3

noi that phong khach bt c nga 1

Phòng ăn

noi that phong an bt c nga 1

noi that phong an bt c nga 2

noi that phong an bt c nga 3

Phòng bếp

noi that phong bep bt c nga 1

noi that phong bep bt c nga 2

Phòng ngủ khách

noi that phong ngu khach bt c nga 1

noi that phong ngu khach bt c nga 2

noi that phong ngu khach bt c nga 3

Phòng master 1

noi that phong master 1 bt c nga 1

noi that phong master 1 bt c nga 2

noi that phong master 1 bt c nga 3

noi that phong master 1 bt c nga 4

Phòng làm việc master 1

phong lam viec master 1 bt c nga 1

phong lam viec master 1 bt c nga 2

phong lam viec master 1 bt c nga 3

phong lam viec master 1 bt c nga 4

Phòng master 2

noi that phong master 2 bt c nga 1

noi that phong master 2 bt c nga 2

noi that phong master 2 bt c nga 3

noi that phong master 2 bt c nga 4

noi that phong master 2 bt c nga 5

Phòng làm việc master 2

phong lam viec master 1 bt c nga 1 1

phong lam viec master 1 bt c nga 2 1

phong lam viec master 1 bt c nga 3 1

phong lam viec master 1 bt c nga 4 1

Phòng master 3

noi that phong master 3 bt c nga 1

noi that phong master 3 bt c nga 2

noi that phong master 3 bt c nga 4

noi that phong master 3 bt c nga 5