Thiết Kế Nội Thất Hiện Đại | Ông Huân | Đồng Nai

Sân trước

san vuon ong huan 4

Phòng khách

noi that phong khach ong huan 1

Phòng thờ

noi that phong tho ong huan 1

noi that phong khach ong huan 2

Phòng bếp

noi that phong bep ong huan 1

noi that phong bep ong huan 2

WC

wc ong huan 1

wc ong huan 2

Phòng ngủ 1

noi that phong ngu 1 ong huan 1

noi that phong ngu 1 ong huan 2

Phòng ngủ 2

noi that phong ngu 2 ong huan 1

noi that phong ngu 2 ong huan 2

WC

wc tret ong huan 1

wc tret ong huan 2

Sân sau

san vuon ong huan 1

san vuon ong huan 2 1

san vuon ong huan 3