Thiết Kế Nội Thất Kết Hợp Phòng Khám Đa Khoa | Bác Sĩ Lệ | Quận 10

Trệt

Phòng khám

phong kham c le 1

phong kham c le 2

phong kham c le 3

phong kham c le 4

Phòng khách trệt

phong khach c le 1

Phòng bếp

phong bep c le 1

phong bep c le 2

phong bep c le 3

Phòng ngủ 1

phong ngu c le 1

phong ngu c le 2

Cầu thang

cau thang c le 1

Lầu 1

Phòng sinh hoạt  chung

phong khach c le lau 1

phong khach c le lau 2

Phòng đọc sách

phong doc sach c le lau 2

phong doc sach c le lau 3

Phòng ngủ 2

phong ngu 2 c le 1

phong ngu 2 c le 2

WC

wc 1 c le lau 1

wc 1 c le lau 2

Phòng ngủ 3

phong ngu 3 c le 1

phong ngu 3 c le 2

WC

wc 2 c le lau 1

wc 2 c le lau 2

Lầu 2

Phòng làm việc

phong lam viec c le 2

phong lam viec c le 1

Phòng Master

phong master c le 1

phong master c le 2

WC Master

wc phong master c le 1

wc phong master c le 2

Phòng gym

phong tho c le 1

Phòng thờ

phong tho c le 2

Phòng giặt

phong giat do c le 1

Sân thượng

san thuong c le 1

san thuong c le 2