Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố Hiện Đại Đẹp | Chị Đoan | Quận 6

Phòng khách

noi that phong khach c doan 2

noi that phong khach c doan 1

Bàn ăn

noi that phong an c doan 1

Bếp

noi that phong bep c doan 1

WC

wc 1 c doan 1

wc 1 c doan 2

Sân sau

san sau c doan 1

Phòng ngủ con

noi that phong c doan 1

noi that phong c doan 2

WC

wc 2 c doan 1

wc 2 c doan 2

Phòng Master

noi that phong ngu master c doan 1

noi that phong ngu master c doan 2

WC

wc 3 c doan 1

wc 3 c doan 2

Phòng sinh hoạt chung

noi that phong sinh hoat chung c doan 1