Thiết Kế Nội Thất Nhà Phố Hiện Đại | Ông Hương | Tân Bình

Lễ Tân

le tan a huong 1

le tan a huong 2

le tan a huong 3

le tan a huong 4

Phòng khách

noi that phong khach a huong 1

noi that phong khach a huong 2

noi that phong khach a huong 3

noi that phong khach a huong 4

Phòng bếp

noi that phong bepi a huong 2

noi that phong bepi a huong 1

noi that phong bepi a huong 3

noi that phong bepi a huong 4

WC

wc phong khach bep 1

wc phong khach bep 2

Phòng con gái

noi that phong con gai a huong 1

noi that phong con gai a huong 2

WC phòng con gái

noi that wc phong con gai a huong 1

noi that wc phong con gai a huong 2

Phòng con trai 1

noi that phong con trai 1 a huong 1

noi that phong con trai 1 a huong 2

noi that phong con trai 1 a huong 3

WC phòng con trai 1

noi that wc phong con trai 1 a huong 1

noi that wc phong con trai 1 a huong 2

Phòng con trai 2

noi that phong con trai 2 a huong 1

noi that phong con trai 2 a huong 2

WC phòng con trai 2

noi that wc phong con trai 2 a huong 1

noi that wc phong con trai 2 a huong 2

Phòng học tập

noi that phong hoc a huong 1

noi that phong hoc a huong 2

noi that phong hoc a huong 3

Phòng Master

noi that phong master a huong 1

noi that phong master a huong 2

noi that phong master a huong 3

noi that phong master a huong 4

Ban công Master

noi that ban cong a huong 1

noi that ban cong a huong 2

noi that ban cong a huong 3

WC Master

wc phong master 1

wc phong master 2

Phòng karaoke

noi that phong karaoke a huong 1

noi that phong karaoke a huong 2

Phòng thờ

noi that phong tho a huong 1

noi that phong tho a huong 2

noi that phong tho a huong 3

noi that phong tho a huong 4

Sân thượng

san thuong a huong 1

san thuong a huong 2