Thiết Kế Nội Thất Phong Cách Tân Cổ Điển Đẹp | Anh Thắng | Quận 3

Trệt

Phòng khách

phong khach a son 1

phong khach a son 2

phong khach a son 3

phong khach a son 4

Hành lang

phong bep a son 3

Phòng bếp

phong bep a son 1

phong bep a son 2

WC

wc 1 anh son 1

wc 1 anh son 2

Tầng Lửng

Phòng ngủ 1

phong ngu tang ngu tang lung 1

phong ngu tang ngu tang lung 2

phong ngu tang ngu tang lung 3

Phòng sinh hoạt chung

phong sinh hoat chung tang lung 1

phong sinh hoat chung tang lung 2

phong sinh hoat chung tang lung 3

Lầu 1

Phòng ngủ 2

phong ngu 2 a son 1

phong ngu 2 a son 2

phong ngu 2 a son 3

Phòng ngủ 3

phong ngu 3 a son 1

phong ngu 3 a son 2

phong ngu 3 a son 3

WC

wc 2 anh son 1 1

wc 2 anh son 2 1

Lầu 2

Phòng ngủ 4

phong ngu 4 a son 1

phong ngu 4 a son 2

phong ngu 4 a son 3

Phòng ngủ 5

phong ngu 5 a son 1

phong ngu 5 a son 2

phong ngu 5 a son 3

Lầu 3

Phòng thờ

phong tho lau 3 anh son